מדיניות הפרטיות

*לכל בעיה או שאלה יש לפנות לנותן השירות:*

להלן פרטי ההתקשרות:

 • דוא”ל: @gmail.comParkingservices19
 • כתובת: דרך הכלנית 80, בית נחמיה
 • טל: 052-6507915

 

פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר חניה בשדה בכתובת:
   https://parking.ebdigital.co.il
 2. אנו (דהן דיגיטל), בעלי הפעילות של האתר (יקרא "חניה בשדה")  מייחסים חשיבות רבה ולוקחים ברצינות את הפרטיות שלך ומתוך כך, משקיעים משאבים רבים על מנת לשמור עליה
 3. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן בו החברות אוספות מידע אודותיך בעת שימושך באתרים ועושות בו שימוש.
 4. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (הניתן לצפייה כאן) ("תנאי השימוש") ולכן יש לקרוא אותם יחד
 5. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם ("השירותים"), הנך מביע את הסכמתך כי חניה בשדה יעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
 6. חניה בשדה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתרככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות
 7. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך

 מי אנחנו

 1. פעילות אתר חניה בשדה היא בבעלות דהן דיגיטל ע.מ 214266900  וכתובתה רחוב קשת 49, מודיעין. לפרטים אודות השירותים אשר מוצעים באמצעות האתר יש לעיין ב"תנאי השימוש" 

 מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כדלקמן
  1. פרטים אישיים – במעמד הרישום לאתר, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל והטלפון שלך, תאריך הטיסה שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתר. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון עם חשבון הפייסבוק שלך.  
  2. עסקאות – בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתר, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון ה-PayPal ואמצעי תשלום אחרים. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר או שירות באתר, תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך את השירות המבוקש על ידך. יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במערכות של החברה.
  3. פעילות באתר – חניה בשדה יתעד את הפעילות שלך באתר, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד
  4. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, דהן דיגיטל (ו/או מי מטעמו) אוסף ושומר מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זהכתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.  
 2. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לאתר, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתר להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתר לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, אתר חניה בשדה לא יוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
 3. המידע שאתה מוסר משמש את האתר חניה בשדה כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהאתר בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

 שימוש במידע

 1. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:
  1. כדי להפעיל את האתר ולספק לך את השירותים.
  2. כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.
  3. כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.
  4. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.
  5. על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך.   
  6. כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.
  7. כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברות ושל צדדים שלישיים
  8. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים
 2. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות
  1. גורמים שהינם חלק מאתר חניה בשדה לצורך פעילותו העיסקית
  2. צדדים שלישיים המספקים את השירות המבוקש על ידך, צדדים שלישים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון ספק שירותי החניה בפועל, ספקי שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים). 
  3. אם יתקבל בידי אתר חניה בשדה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו
  4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר חניה בשדה ו/או מי מטעמו.
  5. לצורך שמירה והגנה על זכויותיו, נכסיו וקניינו של אתר חניה בשדה.
  6. בהסכמתך או בהנחייתך.
  7. בכל מקרה שבו האתר ימכור, ינחה או יסב חלק מעסקיו או את כל עסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם הוא יירכש או יתמזג עם צד שלישי, או אם הוא יפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 3. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים של האתר עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שיעשה כןנוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
 4. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והאתר לא יישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 דבר פרסומת

 1. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, אתר חניה בשדה או מי מטעמו ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת
 2. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם אתר חניה בשדה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת  [email protected]  ; או (2)  פניה בכתב לכתובת: קשת 49, מודיעין. בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתרים, האתר יחדל לשלוח אליך דבר פרסומת

  Cookies

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתרים.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.·  אבטחת מידע
 3. אנו לוקחים ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
 4. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
 5. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטיוירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בווירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטיוירוס ועדכונו השוטף.
 6. הזהר מהודעות דוא"ל או SMS מזויפות – הודעות דוא"ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג נתונים אישיים של הנמענים לצורך גישה לחשבונותיהם.

ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברות או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו.

 העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. אתר חניה בשדה עשוי להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה האתר ינקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה

 קישורים לאתרים אחרים והגבלת אחריות

 1. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי האתר ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמוראנו ממליצים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו
 2. האתר עשוי לכלול קישורים (Links)  לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי האתר ("האתרים השונים") לצורך אספקת השירות המבוקש על ידך. אתר חניה בשדה לא אחראי לטיב השירות/נזק שייגרם בגין מעשה/מחדל של צד שלישי/אתר שונה אליו מועברים פרטיך לצורך מתן השירות. היעדר אחריות אתר חניה בשדה לנזק אשר לא יגרם על ידו/מי מטעמו לרבות נזק שיגרם בגין מעשה או מחדל של ספק שירותי החניה או מי מטעמו/או צד ג' כלשהוא תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.

 ויתור

 1. אתר חניה בשדה לא נושא באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת חניה בשדה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין האתר נושא באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי דהן דיגיטל ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

 זכויותיך בקשר עם המידע

 1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של האתר. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לאתר בבקשה לתקן את המידע
 2. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בפרטים הבאים

                                                                  

קשת 49, מודיעין                                   [email protected]                     

דילוג לתוכן